تعمیر دستگاه تصفیه آب فیلمتک

برای تعمیر دستگاه تصفیه آب  فیلمتک و مشاوره رایگان و تعمیر دستگاه تصفیه آب با آبگونه با شماره ۹۱۰۱۵۳۰۰ تماس بگیرید.

فیلتر ممبران و فیلتر کارتریج Dow Filmtec داو فیلمتک Dupont
45-D01589-en 45-D01695-en
مهمترین کار در ابتدا این است که وضعیت دستگاه را بسنجیم .

مطابق با تصویر زیر ، شیر ورودی آب را باز کنید و شیر مخزن را ببندید .

شیر برداشت نیز باز کنید و دستگاه متصل به برق باشد .

همچنین شیر میکس نیز کاملا بسته باشد .

در این حالت دستگاه باید روشن شود و یک باریکه آب از شیر برداشت خارج شود .

جریان فاضلاب نیز باید برقرار باشد و مقداری آب به فاضلاب رود .

میزان گیج فشار در حالت نرمال باید بین 50 الی 150PSI باشد .

اگر دستگاه سختی سنج دارید ، میزان سختی آب در این حالت باید کمتر از 100ppm باشد .

اکنون شیربرداشت را ببندید .

کمی صبر کنید .

دستگاه باید در کمتر از 1 دقیقه خاموش شود .

چند دقیقه در این حالت بمانید ( 5 دقیقه ) .

دستگاه نباید روشن شود و جریان آب خروجی به فاضلاب باید قطع شود .

اگر رفتار دستگاه دقیقا مانند گفته های بالا بود ، همه چیز نرمال است و دستگاه هیچ نقصی ندارد .

دستگاه تصفیه آب روشن نمی شود .

دستگاه تصفیه آب به طور مکرر ، روشن و خاموش میشود .

دستگاه روشن میشود اما میزان آب خروجی از شیر برداشت بسیار کم و یا صفر است .

هیچ آبی از شیر برداشت خارج نمی شود .

میزان عقربه فشار کمتر از 50PSI است .

بعد از بستن شیر برداشت ، دستگاه خاموش نمیشود .

بعد از خاموش شدن دستگاه ، جریان آب فاضلاب قطع نمی شود .

خروجی فاضلاب بسیار زیاد است .

بعد از برداشت میزان کمی از آب ( حدود 1 لیتر )، فشار آب افت پیدا میکند .

با برداشت میزان کمی از آب ، دستگاه روشن میشود و چند دقیقه به کار خود ادامه میدهد .

در آب تصفیه شده و یا در کتری و …  رسوب دیده میشود
طعم آب خروجی از شیر برداشت شور و یا همانند آب لوله است ( سختی آب خروجی بالا است ) .

طعم آب تصفیه شده تلخ است .

آب خروجی طعم و بوی نامطبوعی دارد .

دانه های سیاه رنگ در آب خروجی دیده میشود .

شیربرداشت نشتی دارد .

در مورد اکثر ایرادات دستگاه تصفیه آب در وبسایت مطلب نوشته شده است .

لطفا در بخش عیب یابی آنرا پیدا کنید و یا در وبسایت  آنرا جستجو کنید .

چنانچه مشکل شما مرتبط با همین موضوع است و نوشته های ما به شما کمکی نکرد ، سوالات خود را مطرح کنید تا کارشناسان ” شیراز تصفیه ” به شما پاسخ دهند .

# پدرام 1398-01-06 11:40
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-01-06 13:12
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# پدرام 1398-01-07 07:38
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-01-07 18:50
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# حمیدرضااعرابی 1398-02-04 10:36
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-02-04 15:49
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# عادل 1398-02-21 15:10
# کارشناس فروش – صبوری 1398-02-22 12:50
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# مهران 1398-02-27 12:18
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-02-27 21:25
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-03-14 08:22
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# اسلام زنگنه 1398-03-14 13:41
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-03-14 15:49
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# مجتبی 1398-03-26 18:08
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-03-27 21:46
# علی بینا 1398-03-27 19:46
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-03-27 21:55
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# علی بینا 1398-03-28 05:40
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-03-28 18:23
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# محمد 1398-04-02 18:48
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-04-03 19:37
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# فریبرز 1398-04-12 10:31
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-04-14 17:09
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# فریبرز 1398-04-16 16:59
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-04-17 04:06
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# محسن 1398-04-23 17:59
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-04-24 04:48
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-05-09 20:02
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# علی 1398-05-16 21:18
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-05-17 08:53
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# نیما مرتضوی 1398-05-21 00:12
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-05-21 08:56
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-05-30 10:59
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# میثم ناظری 1398-06-22 07:48
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-06-22 11:25
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-06-27 17:22
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# امید 1398-06-28 13:41
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# ناصر 1398-07-08 21:47
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-07-09 06:04
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# ناصر 1398-07-09 10:33
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-07-09 13:18
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# شمس 1398-07-09 06:20
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فنی – صادقی 1398-07-09 13:22
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# میثم 1398-09-08 07:31
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-09-08 13:48
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# میلاد 1398-09-25 18:57
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-09-25 21:33
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# میلاد 1398-09-26 04:16
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-09-26 06:37
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# میلاد 1398-09-26 07:10
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-09-26 13:08
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-09-26 22:25
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# میلاد 1398-09-27 09:02
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-09-28 15:50
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# عبدالرضا 1398-10-10 17:25
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-10-10 19:18
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# حسن انبارداران 1398-10-15 15:47
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# رضا درویشی 1398-11-03 22:43
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-11-04 12:10
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# محمد 1398-11-19 17:53
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-11-19 20:57
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# ساسان 1398-12-02 09:06
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-12-02 10:03
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# روح اله 1398-12-07 22:17
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-12-08 08:23
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-12-11 08:02
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# رامین 1398-12-16 16:20
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-12-16 17:22
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# احمد شیخ عباس 1398-12-25 16:36
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-12-25 18:59
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# عباداله 1398-12-29 09:59
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1398-12-29 10:21
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# سلی 1398-12-29 23:22
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-01-02 07:57
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# Guest 1399-01-05 19:44
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-01-06 14:27
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# مجید 1399-01-07 07:19
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# تقی پور 1399-01-16 08:25
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-01-16 16:28
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# داود فرجی 1399-01-17 22:07
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-01-18 14:46
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# محمد 1399-01-19 20:43
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-01-20 04:49
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-01-23 04:14
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# حسن 1399-01-24 03:53
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-01-24 04:24
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# پیمان قربانزاده 1399-01-25 15:24
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-01-25 15:41
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# پیمان قربانزاده 1399-01-29 08:55
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# پیمان قربانزاده 1399-01-29 15:45
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-01-29 16:21
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# هاشمی نسب 1399-02-02 08:28
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# Guest 1399-02-03 21:03
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-02-04 08:00
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# طاها 1399-02-04 17:51
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-02-05 13:49
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# علیرضا 1399-02-05 20:25
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-02-06 20:13
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# باستانی 1399-02-10 06:23
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-02-10 18:06
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# امیر 1399-02-29 13:06
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-02-29 20:17
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# امیر 1399-02-30 10:44
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# علی زرگانی 1399-03-27 06:25
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-03-27 20:47
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# علی 1399-03-28 22:35
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-03-29 16:25
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# میلاد 1399-04-20 17:24
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-04-20 18:24
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# سعید 1399-05-15 13:09
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-05-15 23:15
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# محمد 1399-06-28 14:01
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-06-28 15:14
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# رجبی 1399-07-12 08:13
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# برومند 1399-07-18 10:00
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-07-18 15:28
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# محسن 1399-08-02 22:04
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-08-03 21:40
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# Guest 1399-08-05 16:23
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-08-07 05:17
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# Ali 1399-08-28 07:16
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-08-28 07:48
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# موسوی 1399-08-29 21:28
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-08-29 22:16
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# علی 1399-08-30 20:03
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-08-30 22:21
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# سعيد 1399-09-02 12:23
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-09-02 18:29
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# محسن 1399-09-02 17:53
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-09-02 18:33
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# رضا 1399-09-04 19:23
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# کارشناس فروش – صبوری 1399-09-05 07:21
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب‌ سایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

آب هدیه خالق یکتا به انسان ، از نعمتهای بزرگ الهی ، سرچشمه حیات ، باعث طراوت و شادابی ، عامل پاکی و سرآغاز زندگی تمام موجودات روی کره زمین است .

اهمیت آب سالم در زندگی بشر به اندازه ای بزرگ است که توضیح آن در چند سطر یا چند صفحه میسر نیست .
شرکت آبگونه پالایش گستر نوین بزرگترین وارد کننده و تامین کننده دستگاه های تصفیه آب خانگی ، نیمه صنعتی و پیش تصفیه در کشور با تکیه بر تجربه کاری چند سال گذشته و با هدف تامین سلامت جامعه که در سالهای اخیر با شیوع ویروس منحوس کرونا به مخاطره افتاده و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عفونی ، کلیوی و دستگاه گوارش با همکاری پرسنل مجرب و کارآزموده و همگام با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا در صنعت تصفیه ، با گردآوری مجموعه ای کامل و بی نقص از دستگاه های تولیدی توسط بهترین و معتبر ترین برندها در صنعت تصفیه آب گام بزرگی در راستای سلامت خانواده و جلب رضایت حداکثری شما هم میهنان عزیز برداشته است .

محموعه آبگونه امیدوار است با گسترش روز افزون فرهنگ بهداشت در جامعه و درک بیشتر موضوع اهمیت استفاده از آب شرب سالم در زندگی توسط خانواده های ایرانی شاهد بهبود و ریشه کن شدن بیماریهای عفونی و گوارشی ناشی از مصرف آبهای آلوده باشیم .

در این راستا شرکت آبگونه خود را موظف به ارائه مشاوره صحیح و اصولی به خریداران گرامی و همراهی قدم به قدم جهت انتخاب بهترین ها توسط شما عزیزان نموده و ضمن ارسال و نصب رایگان کلیه محصولات خریداری شده توسط سفارش دهندگان محترم در شهر تهران و ارسال محصولات از طریق موسسات معتبر حمل و نقل مخصوص سفارش دهندگان محترم در کلیه شهرستانها در سراسر ایران ، با ارائه ضمانت نامه های استثنائی دو ساله در سطوح برنزی ، طلائی و الماس همراه با خدمات پس از فروش مادام العمر، اصالت و کیفیت دستگاه ها و خدمات مطلوب خریداران گرامی را تضمین مینماید .

جهت اطلاع از پیشنهادات شگفت انگیز در جشنواره زمستانه ، ثبت سفارش و خرید دستگاه های تصفیه آب به صفحه اصلی آبگونه مراجعه فرمایید .

جهت تعمیر دستگاه تصفیه آب  فیلمتک تماس با کارشناسان فروش و اخذ مشاوره رایگان به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید .

اشتراک در
اطلاع از
امتیازدهی
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها