25%-

دستگاه آکوا پرو 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO6

(2) ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
25%-

دستگاه آکوا پرو 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO6 FG

(1) ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
25%-
۷۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
25%-
۷۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
25%-
۶۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
20%-

دستگاه آکوا پرو 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO6 TP

۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
25%-

دستگاه آکوا پرو 7 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO7 ORP

۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
25%-
۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
25%-
۸۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
20%-
(2) ۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
25%-

دستگاه آکوا پرو 8 فیلتر 10 مرحله ای

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO8 SM-ORP PUMP UP

۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
25%-
۶۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
25%-
۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
20%-
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
25%-
۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
20%-
۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
25%-
۹۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
20%-
۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
25%-
۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
20%-
(1) ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
25%-
۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
20%-
۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
30%-
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
30%-
۷۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال
30%-
۹۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
30%-
۸۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
30%-
۹۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
30%-
۹۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال
30%-
۱۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال
40%-

دستگاه آکوا لایف 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوالایف مدل ALIFE-RO6

۵۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
40%-

دستگاه آکوا لایف 7 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوا لایف مدل ALIFE-RO7 ORP

۵۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
40%-

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب سافت واتر مدل SW-RO6

۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
40%-
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
40%-
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
40%-

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب سی سی کا مدل CCK-RO6

۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
40%-
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
40%-
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
40%-

دستگاه پیش تصفیه آب خانگی

دستگاه پیش تصفیه آکوا پرو مدل APRO-PreTreatment3

۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
40%-

دستگاه پیش تصفیه آب خانگی

دستگاه پیش تصفیه آب جامبو مدل JUMBO20-3

۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
20%-
۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال