نحوه نصب سفارش :

 

تکنسین متخصص شرکت آبگونه پالایش گستر نوین در ساعت مقرر و از پیش هماهنگ شده به آدرس ثبت شده توسط شما خریدار گرامی مراجعه نموده و پس از ارائه کارت شناسائی خود در هنگام ورود به منزل و تایید هویت تکنسین مذکور توسط شما ، ضمن انتقال دستگاه و تجهیزات به محل نصب ، نسبت به جعبه گشایی و تحویل قطعات محصول خریداری شده و ارائه توضیحات تکمیلی اقدام می نماید .

تکنسین قبل از نصب دستگاه جهت اندازه گیری سختی آب ( TDS ) از شیر آب سرد سینک ظرفشوئی نمونه برداری کرده و پس از سنجش سختی آب ، شما را از کیفیت آب لوله کشی منزل خود آگاه می نماید .

همچنین تکنسین توضیحات کاملی در مورد نحوه فیلتراسیون دستگاه خریداری شده بیان نموده و با توجه به میزان سختی آب منطقه ، نسبت به ارائه مشاوره و معرفی فیلترهای مورد نیاز جهت نصب روی دستگاه با توجه به میزان سختی آب محل مذکور و یا در جهت افزایش کیفیت آب خروجی دستگاه اقدام می نماید .

در این مرحله شما می توانید پس از دریافت مشاوره و کسب آگاهی کامل از سختی آب محل و شناسائی کارایی های متنوع دستگاه خریداری شده ، نسبت به انتخاب فیلترهای مکمل دستگاه که به دوگروه :

1- فیلترهای مربوط به میزان سختی آب منطقه

2- فیلترهای کیفیت دهنده به آب خروجی دستگاه تصفیه

تقسیم میگردند اقدام فرمائید .

تکنسین پس از نصب کامل دستگاه و فیلترها نسبت به راه اندازی محصول و انجام تست نشتی آب اقدام نموده و پس از انجام عملیات شستشو و کربن گیری فیلترها ، با نمونه برداری و تست آب خروجی از شیر برداشت دستگاه تصفیه آب ، شما را از میزان کیفیت آب خروجی دستگاه مطلع می سازد .

لازم به ذکر است ایده آل ترین میزان سختی آب برای بدن انسان جهت شرب بین 30 تا 80  درجه PPM می باشد .

پس از طی مراحل فوق ، تکنسین ضمن ارائه ضمانت نامه طلائی 2 ساله همراه با شماره سریال درج شده ، نسبت به الصاق برچسب شماره سریال دستگاه و مخزن آب اقدام نموده و فاکتور محصول و فیلترهای خریداری شده را تحویل می نماید .

خریدار گرامی ، با تشکر از حسن انتخاب شما ، در صورت  رضایت کامل از دستگاه خریداری شده و مراحل نصب ، نسبت به پرداخت فاکتور توسط دستگاه POS سیار شرکت آبگونه پالایش گستر نوین اقدام نموده و سپس با مراجعه به لینک نظر سنجی ، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمائید .

نصب دستگاه تصفیه آب