نصب سفارش

تکنسین متخصص شرکت آبگونه پالایش گستر نوین در ساعت مقرر و از پیش هماهنگ شده به آدرس ثبت شده توسط شما خریدار گرامی مراجعه نموده و پس از ارائه کارت شناسائی خود در هنگام ورود به منزل و تایید هویت تکنسین مذکور توسط شما، ضمن انتقال دستگاه و تجهیزات به محل نصب، نسبت به جعبه گشایی و تحویل قطعات محصول خریداری شده و ارائه توضیحات تکمیلی اقدام می نماید.

تکنسین قبل از نصب دستگاه جهت اندازه گیری سختی آب (TDS) از شیر آب سرد سینک ظرفشوئی نمونه برداری کرده و پس از سنجش سختی آب، شما را از کیفیت آب لوله کشی منزل خود آگاه می نماید.

همچنین تکنسین توضیحات کاملی در مورد نحوه فیلتراسیون دستگاه خریداری شده بیان نموده و با توجه به میزان سختی آب منطقه، نسبت به ارائه مشاوره و معرفی فیلترهای مورد نیاز جهت نصب روی دستگاه با توجه به میزان سختی آب محل مذکور و یا در جهت افزایش کیفیت آب خروجی دستگاه اقدام می نماید.

در این مرحله شما می توانید پس از دریافت مشاوره و کسب آگاهی کامل از سختی آب محل و شناسائی کارایی های متنوع دستگاه خریداری شده، نسبت به انتخاب فیلترهای مکمل دستگاه که به دوگروه:

1- فیلترهای مربوط به میزان سختی آب منطقه

2- فیلترهای کیفیت دهنده به آب خروجی دستگاه تصفیه

تقسیم میگردند اقدام فرمائید.

تکنسین پس از نصب کامل دستگاه و فیلترها نسبت به راه اندازی محصول و انجام تست نشتی آب اقدام نموده و پس از انجام عملیات شستشو و کربن گیری فیلترها، با نمونه برداری و تست آب خروجی از شیر برداشت دستگاه تصفیه آب، شما را از میزان کیفیت آب خروجی دستگاه مطلع می سازد.

لازم به ذکر است ایده آل ترین میزان سختی آب برای بدن انسان جهت شرب بین 20 تا 80  درجه PPM می باشد.

پس از طی مراحل فوق، تکنسین ضمن ارائه ضمانت نامه طلائی 2 ساله همراه با شماره سریال درج شده، نسبت به الصاق برچسب شماره سریال دستگاه و مخزن آب اقدام نموده و فاکتور محصول و فیلترهای خریداری شده را تحویل می نماید.

خریدار گرامی، با تشکر از حسن انتخاب شما، در صورت  رضایت کامل از دستگاه خریداری شده و مراحل نصب، نسبت به پرداخت فاکتور توسط دستگاه POS سیار شرکت آبگونه پالایش گستر نوین اقدام نموده و سپس با مراجعه به لینک نظر سنجی، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمائید.

* هزینه نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات تصفیه آب خریداری شده توسط مشتریان در خارج از شهر تهران بعهده خریدار خواهد بود.

 

نصب دستگاه تصفیه آب