قیمت آب تصفیه کن

قیمت آب تصفیه کن خانگی به عوامل مختلفی ازجمله سیستم فیلتراسیون، برند سازنده، تعداد فیلترها، کیفیت قطعات و بسیاری موارد دیگر وابسته است. شرکت آبگونه پالایش گستر نوین بعنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان و تولید کننده انواع آب تصفیه کن خانگی در کشور، با ارائه گارانتی طلایی 24 ماهه و خدمات پس از فروش مادام العمر جهت خرید دستگاه تصفیه آب، بدنبال کسب رضایت حداکثری خریداران گرامی بوده و بستری امن در جهت تامین انواع دستگاه تصفیه آب و خرید آب تصفیه کن خانگی مورد نیاز خانواده های ایرانی فراهم نموده است.

قیمت خرید آب تصفیه کن خانگی آکوا پرو

تصفیه آب آکوا پرو

25%-

دستگاه آکوا پرو 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO6

(2) قیمت اصلی ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال است.
25%-

دستگاه آکوا پرو 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO6 FG

(1) قیمت اصلی ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۲۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-

دستگاه آکوا پرو 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO6 TP

قیمت اصلی ۱۷۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-

دستگاه آکوا پرو 7 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO7 ORP

قیمت اصلی ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۳۲,۶۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
(2) قیمت اصلی ۱۷۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-

دستگاه آکوا پرو 8 فیلتر 10 مرحله ای

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO8 SM-ORP PUMP UP

قیمت اصلی ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۴۹,۸۷۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۹۵,۶۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-

دستگاه آکوا پرو 10 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوا پرو مدل APRO-RO10 Plus

قیمت اصلی ۱۵۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۲۰۳,۱۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-

دستگاه آکوا پرو 11 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوا پرو مدل APRO-RO11 Plus

قیمت اصلی ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
(1) قیمت اصلی ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-

دستگاه آکوا پرو 12 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوا پرو مدل APRO-RO12 Plus

قیمت اصلی ۱۹۵,۶۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.

تصفیه آب آکوا پرو اینلاین

25%-
قیمت اصلی ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

تصفیه آب آکوا پیور

25%-
قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

چرا آبگونه را انتخاب کنیم؟

تصفیه آب سافت واتر

40%-
قیمت اصلی ۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال است.
40%-

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب سافت واتر مدل SW-RO6

قیمت اصلی ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
40%-
قیمت اصلی ۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.

تصفیه آب آکوا لایف

40%-

دستگاه آکوا لایف 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوالایف مدل ALIFE-RO6

قیمت اصلی ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.
40%-

دستگاه آکوا لایف 7 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوا لایف مدل ALIFE-RO7 ORP

قیمت اصلی ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

تصفیه آب سی سی کا

40%-

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب سی سی کا مدل CCK-RO6

قیمت اصلی ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
40%-
قیمت اصلی ۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال است.
40%-
قیمت اصلی ۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

Youtube
Aparat
Instagram
Facebook
WhatsApp
Telegram

قیمت آب تصفیه کن خانگی

قیمت آب تصفیه کن خانگی

اولین عامل موثر در قیمت آب تصفیه کن خانگی کشور سازنده این تجهیزات می باشد. اگرچه قیمت آب تصفیه کن خانگی تایوانی اصل، از سایر مدلهای تولید شده در داخل بالاتر است، اما ارزشش را دارد. زیرا تمامی قطعات بکار رفته در آن شامل پمپ آب، آداپتور ( ترانس برق )، مخزن آب، شیر برداشت، فیلتر اسمز معکوس ( ممبران ) و سایر فیلترها، گیج فشار سنج، هوزینگ ها و … همگی ساخت کشور تایوان بوده و عبارت Made In Taiwan و نام برند سازنده بر روی بدنه تمام قطعات آن حک شده است.

به عبارتی دیگر قطعات و فیلتراسیون انواع آب تصفیه کن خانگی تایوانی در مقایسه با مدلهای فیک و متفرقه از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار بوده و دارای طول عمر مفید بیشتری نیز هستند. بر همین اساس اگرچه قیمت آب تصفیه کن خانگی تایوانی از سایر محصولات متفرقه موجود در بازار بالاتر است، اما با توجه به طول عمر بیشتر و کیفیت مثال زدنی، خرید این محصول را به شما عزیزان توصیه می نماییم.

در کشور انگلیس عموم مردم در رابطه با خرید محصولات بی کیفیت تکه کلام جالبی استفاده می کنند و در مواجهه با چنین مواردی به فروشنده می گویند: هنوز آنقدر ثروتمند نشده ایم که بتوانیم جنس بی کیفیت بخریم. عموم خریداران در اکثر کشورهای اروپایی نیز معتقدند با خرید اجناس بی کیفیت، هم پول خود را دور می ریزند و هم به محیط زیست و منابع طبیعی کشورشان آسیب می رسانند.

بطور کلی پایه قیمت خرید آب تصفیه کن خانگی اسمز معکوس 6 مرحله ای با قطعات و فیلتراسیون استاندارد و گارانتی معتبر، حدودا از پنج میلیون تومان آغاز می شود. حال هرچه برند سازنده آن معتبر تر و قطعات بکار رفته در آن دارای کیفیت بالاتر و ساخت کشور تایوان باشند و یا تعداد فیلترهای بیشتری داشته باشد، قیمت آب تصفیه کن خانگی نیز افزایش می یابد. بنابراین پایه قیمت خرید آب تصفیه کن تایوانی 6 مرحله ای از حدود نه میلیون تومان شروع شده و با افزایش تعداد فیلترها، به قیمت آن افزوده خواهد شد.

آب تصفیه کن

قیمت آب تصفیه کن خانگی

با پیشرفت جوامع بشری و افزایش بی رویه جمعیت، منابع آب شهر ها به سرعت آلوده شده و دانشمندان عصر خود را در جهت اختراع آب تصفیه کن به رقابت واداشت. اولین سیستم های تصفیه مانند آستین بقراط و یا آب تصفیه کن شنی با توجه به نیازهای روزمره توسط بشر ساخته شد اما کافی نبود. زیرا هنوز آب پالایش شده به میزان و مقدار کافی در اختیار عموم مردم قرار نداشت. از طرفی جنگ و درگیری های متعدد بر سر آب شکل گرفته بود و نیاز به آب شرب سالم و ساخت سیستم های تامین آب پیشرفته تر بیش از پیش مورد توجه انسان ها قرار گرفت.

دلایل نیاز به آب تصفیه کن

این روزها آب آشامیدنی خالص و تمیز به راحتی در دسترس نیست. رشد جمعیت، توسعه صنعتی و تخریب محیط زیست همگی از دلایل این امر هستند. با توجه به این وضعیت، آگاهی از تکنیک های تصفیه و انواع دستگاه آب تصفیه کن موجود در بازار برای اطمینان از کیفیت خوب آب آشامیدنی، اهمیت بیشتری پیدا می کند. بسیاری از مواد معدنی به طور طبیعی در آب یافت شده و برای بدن انسان مهم هستند. اما مصرف بیش از حد آنها باعث بروز بیماری می گردد. یک سیستم تصفیه آب خوب نمک های اضافی، ذرات معلق و میکروب ها را از بین برده و ویتامین ها و مواد معدنی ضروری آب را حفظ می کند. با وجود تعدد بسیار در میان تولید کنندگان این تجهیزات، این روزها دشوار است که بدانیم کدام خوب است و کدام خوب نیست یا در کدام برند سازنده این تجهیزات، استانداردهای لازم رعایت شده است.

روند تصفیه آب

هم فیلترهای آب و هم سیستم های تامین آب شرب بر اساس یک اصل مکانیکی کار می کنند. آنها ابتدا آب خام آلوده را می مکند، ناخالصی های مختلف از رسوبات گرفته تا میکرو ارگانیسم ها را فیلتر می کنند و سپس آب تمیز را خارج می نمایند. با این حال یک تفاوت بزرگ بین این دو وجود دارد، یک آب تصفیه کن می تواند ویروس ها و باکتری هایی را که فیلترها قادر به حذف آنها نیستند حذف کند. برخی از سیستم ها از مواد شیمیایی استفاده نموده و برخی دیگر از شارژ الکترو استاتیک برای کشتن یا جذب ویروس ها استفاده می نمایند.

آب تصفیه کن خانگی

قیمت آب تصفیه کن خانگی

با تصویب قانون آب پاک در سال 1972 هر انسانی حق استفاده از آب تمیز و خالص را داشت و این امر بدون در اختیار داشتن آب تصفیه کن خانگی محقق نمی شد. با اختراع فیلترهای شنی اولین دستگاه های تصفیه آب خانگی تولید شدند ولی بعلت عدم وجود روشهای صنعتی و تولید انبوه، با قیمت های گزاف در اختیار اقشار ثروتمند جامعه قرار گرفتند. از طرفی مردم ضعیف و کم درآمد شهر، توانایی خرید این تجهیزات خانگی را نداشته و این موضوع مسئولان شهرها را به ساخت تصفیه خانه های شهری وادار نمود.

آب تصفیه کن های خانگی امروزی

امروزه انواع مختلفی از دستگاه های تصفیه برای مصارف خانگی و در اشکال و اندازه های مختلف تولید شده اند. این مجموعه از یک پارچ کوچک و ارزان قیمت که فقط برای یک نفر آب آشامیدنی فراهم می کند تا یک سیستم خانگی گران قیمت تر که تمام آب ورودی به خانه شما را پالایش می کند، متغیر است. حال سوال اصلی این است که چه نوع دستگاهی را برای تامین آب شرب مصرفی نیاز دارید؟ زیرا که هر دستگاهی قادر به گرفتن تمام آلاینده های مضر موجود در آب نیست. بطور مثال انواع سیستم تصفیه خانگی بر پایه فیلترهای کربن فعال اگرچه می توانند رنگ، طعم و بوی بد آب همچنین محتوای کلر داخل آب را کاهش دهند، اما پالایش سرب، نیتریت، نیترات، آرسنیک و … به سیستم فیلتراسیون پیچیده تری نیاز دارد.

اهمیت سختی آب

بنابراین جهت انتخاب آب تصفیه کن خانگی مناسب، سنجش کیفیت آب از اهمیت بالایی برخوردار است. اما نگران نباشید، کارشناسان و مشاوران فروش شرکت آبگونه بر اساس تجربه کاری چندین و چند ساله، نسبت به میزان سختی و آلاینده های موجود در آب لوله کشی مناطق بیست و چهارگانه تهران، استان البرز و اکثر شهرهای ایران اشراف کامل داشته و شما خوبان را در جهت انتخاب و خرید بهترین سیستم های تصفیه راهنمایی می نمایند.

خرید آب تصفیه کن

خرید آب تصفیه کن خانگی

آب لوله کشی در بسیاری از مناطق بی خطر است اما با این حال ممکن است حاوی انواع آلاینده های مضر باشد و اینجاست که خرید آب تصفیه کن اهمیت خواهد یافت. اگرچه اقداماتی برای اطمینان از ایمن بودن آب آشامیدنی عمومی برای مصرف انجام می گردد، اما اگر این آب حاوی مقادیر بسیار کمی از آلاینده ها نیز باشد، سلامتی انسان را به مخاطره می اندازد. بعنوان مثال فلزات سنگین مانند سرب بسیار سمی بوده و وجود مقادیر بسیار کمی از آن در آب آشامیدنی، در دراز مدت باعث ایجاد ناراحتی معده و همچنین آسیب مغزی می گردد. با در نظر گرفتن موارد مذکور خرید آب تصفیه کن خانگی امری ضروری و عاقلانه به نظر می رسد، زیرا هزینه های سرسام آور درمان بیماری های ناشی از مصرف آب آلوده و ناخالص مانند سنگ کلیه، بسیار بیشتر از هزینه خرید این تجهیزات خواهد بود.

مزایای خرید آب تصفیه کن

با خرید این تجهیزات ضمن بهره مندی دائمی از آب شرب سالم و گوارا، سلامتی خود و تک تک اعضاء خانواده را تضمین می نمایید. از دیگر مزایای خرید آب تصفیه کن خانگی می توانیم به کاهش هزینه های خانوار جهت تامین بطری های آب معدنی، همچنین کمک به حفاظت از محیط زیست با عدم رها سازی بطری های پلاستیکی در طبیعت اشاره نماییم. پس تا دیر نشده بهتر است جهت خرید تصفیه آب خانگی با کیفیت اقدام کنید، زیرا با شرایط بدنی مناسب و حفظ سلامتی خود، زندگی با کیفیت تری نیز خواهید داشت.

اخذ مشاوره قبل از خرید

اگر اطلاعات مکفی و جامعی در زمینه مقایسه و انتخاب انواع مختلف این سیستم ها و خرید آنها را ندارید، لطفا قبل از اقدام به ثبت سفارش با کارشناسان و مشاوران شرکت آبگونه در تماس باشید. همچنین می توانید با تکمیل فرم درخواست مشاوره رایگان، در بازه زمانی منتخب خود منتظر برقراری تماس از سوی کارشناسان فروش ما بمانید. قطعا با دریافت مشاوره تخصصی، هنگام انتخاب و خرید آب تصفیه کن خانگی اطمینان خاطر بیشتری خواهید داشت. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مزایای خرید سیستم های تامین آب شرب و انتخاب بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی تایوانی، مقاله << دستگاه تصفیه آب و لزوم استفاده از آن در منزل >> را مطالعه فرمایید.