20%-
قیمت اصلی ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.