25%-
قیمت اصلی ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.