25%-
قیمت اصلی ۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۸۶,۶۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۲۳۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.