25%-
قیمت اصلی ۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۶۰,۳۷۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
(1) قیمت اصلی ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.