مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM – Customer Relationship Management ) به تمام فرآیندها و فناوریهایی گفته می شود که در شرکت ها و سازمان ها برای شناسایی ، ترغیب ، گسترش ، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان بکار می رود و شامل مدیریت انواع شیوه هایی است که مشتریان جهت ارتباط با شرکت ها و یا سازمان ها استفاده می کنند .

از این رو شرکت آبگونه در راستای سیاست مشتری مداری و جلب رضایت حداکثری شما مشتریان عزیز ضمن آموزش پرسنل متعهد و اخلاق مدار ، همواره جمله معروف مدیریت شرکت که در جلسات خطاب به  حاضرین می فرمایند : ” مشتری مهمترین دارائی هر مجموعه است و شریان حیاتی و بقای مجموعه ها در دستان مشتریان آنهاست و هر مجموعه به داشتن مشتری و حفظ آن زنده است  ”  را به پرسنل خود یادآوری و گوشزد می نماید .

شرکت آبگونه در جهت برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با مشتریان و استفاده مطلوب تر از انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان ، خواهشمند است ضمن عضویت در پنل کاربری اختصاصی خود ، با درج نظرات مفید و سازنده ما را در خدمت رسانی هر چه بهتر که از اهداف اصلی مجموعه ماست یاری فرمائید .

CRM